О компании → Новости
Повідомлення про наявність у ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» обставин непереборної сили (форс-мажору)

      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (ід. код 00443364), перереєстроване за адресою, яка саме вже на цей час  розташоване на лінії зіткнення (згідно Додатку 2 до Розпорядження Кабінету Міністрів N 1085 від 07.11.2014 р. в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України №79-р від 07.02.2018 р.): 84573, Донецька область, Бахмутський  район, селище Новолуганське, квартал Молодіжний, будинок 13.

      Своїм листом  від 10.07.2015 р. товариство повідомляло усі державні органи стосовно того, що виробнича діяльність товариства повністю припинилась після захоплення невідомими силовими підрозділами т.зв. «ДНР» усіх виробничих потужностей 02.07.2015 р. (рухомого та нерухомого майна) за адресою їх перебування та попереднім місцезнаходженням юридичної особи (84630, Донецька область, м. Горлівка, вул. Хлібозаводська, буд.1): 1) на тимчасово окупованій території (Постанова ВР України №254-VIII від 17.03.2015 р.); 2) за місцем проведення антитерористичної операції (Розпорядження Кабінету Міністрів N 1275-р від 02.12.2015 р.). Законна адміністрація ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» повністю втратила будь-який контроль над підприємством та власним майном: розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016051610000008.

        Крім цього, підприємство знаходиться в непередбачуваних умовах обставин форс-мажору ще з липня 2014 р.: робота підприємства була дестабілізована внаслідок постійних обстрілів; масового звільнення робітників; перебоїв з постачання питної води та електроенергії; збоїв з транспортуванням сировини та готової продукції тощо. В якості підтвердження дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)  ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» було отримано сертифікати  (висновки) про настання обставин непереборної сили, видані Донецькою Торгово-Промисловою Палатою України, а саме: № 2472/05-4 від 19.08.2014р. (щодо фіскальних відносин), №2401/12.12-03 від 29.09.2014 р. (щодо виконання умов договорів з постачальниками), №2402/12.12-03 від 29.09.2014 р. (щодо виконання умов договорів з покупцями), №2404/12/12-03 від 29.09.2014 р. (щодо кредитних відносин).

       Зокрема, Сертифікати  (висновки) Донецької ТПП України про настання обставин непереборної сили  №2401/12.12-03 від 29.09.2014 р. та №2402/12.12-03 від 29.09.2014 р. засвідчують обставини неможливості ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» виконувати свої договірні зобов’язання перед усіма контрагентами за усіма раніше (до початку проведення АТО) укладеними договорами - у зв’язку з дією обставин непереборної сили.

       Згідно з ч.1 ст. 617 Цивільного Кодексу України: «Особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили». Ч.2 ст.218 Господарського Кодексу України: «Суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності».

       Згідно ст.10 Закону України від 02.09.2014р. № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є висновок Торгово-промислової палати України.

       Враховуючи вищеозначені факти захвату виробничих потужностей товариства та відсутності у новому місці перереєстрації будь-яких виробничих потужностей, ПрАТ “ГОРЛІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ” на даний час не має можливості вести будь-яку виробничу діяльність: у зв’язку з чим, та на підставі документально підтвердженого факту дії обставин непереборної сили (форс-мажору), які досі тривають - повідомляємо про відсутність у ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» можливості виконувати свої попередні договірні зобов’язання.

 


Повідомлення про незаконне використання окремими особами знака для товарів і послуг, фірмового найменування “Щирий Кум” ... Назад Сообщение о незаконном использовании торгового знака, оборудования и прочего имущества ЧАО «Горловский мясокомбинат» на оккупированной территории Укра... →