Диалог с потребителем → О колбасе-полезно знать!
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних ЗЗА, що відбулися 21.04.2020 (розміщено 27.04.2020) (част.2)

 З десятого питання порядку денного:«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Визнання такими, що втратили чинність Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Правління Товариства». Затвердження положення «Про Виконавчий орган».

Голосування бюлетенем № 10.

Підсумки голосування за проект рішення запропонований Наглядовою радою:

  «ЗА»0голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування бюлетенем № 10.

Підсумки голосування за проект рішення запропонований акціонером:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. У зв’язку з внесенням змін до Статуту та з метою приведення внутрішніх Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» у відповідність до Статуту, внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити внутрішні Положення Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» у новій редакції.

2. У зв’язку з внесенням змін до Статуту визнати таким, що втратили чинність Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Правління Товариства».

3. Затвердити положення «Про Виконавчий орган».

4. Встановити, що нові редакції внутрішніх положень ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» набувають чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб Товариства та третіх осіб з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

З одинадцятого питання порядку денного:«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії Товариства».

Голосування бюлетенем № 11.

Підсумки голосування:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» та відсутністю ревізійної комісії в Товаристві, достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»:

1.    Андрєєвої Тетяни Юріївни (РНКОП 2336405549);

2.    Курбатової Тамари Михайлівни (РНКОП 19006518825);

3.    Фісенко Антоніни Володимирівни (РНКОП 2199615020).

 

З дванадцятого питання порядку денного:«Припинення повноважень голови та членів Правління».

Голосування бюлетенем № 12.

Підсумки голосування за проект рішення запропонований Наглядовою радою:

  «ЗА»0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування бюлетенем № 12.

Підсумки голосування за проект рішення запропонований акціонером:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙМ’ЯСОКОМБІНАТ» та зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний, припинити повноваження Виконуючого обов’язки Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», Шкарупи Дмитра Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177.  Інші члени колегіального виконавчого органу Товариства до складу Правління не обирались.

Встановити, що рішення про припинення повноважень Шкарупи Дмитра Миколайовича на посаді виконуючого обов’язки Голови Правління ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

З тринадцятого питання порядку денного:«Про обрання Директора Товариства».

Голосування бюлетенем № 13.

Підсумки голосування за проект рішення запропонований Наглядовою радою:

  «ЗА»0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування бюлетенем № 13.

Підсумки голосування за проект рішення запропонований акціонером:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» та зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний, обрати Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Шкарупу Дмитра Миколайовича,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177, строком на три роки, до 21.04.2023 року включно.

Затвердити умови Контракту з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства, підписати від імені Товариства Контракт з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Шкарупою Дмитром Миколайовичем.

Встановити, що повноваження Шкарупи Дмитра Миколайовича на посаді Директора ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

З чотирнадцяте питання порядку денного:«Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі».

Голосування бюлетенем № 14.

Підсумки голосування:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі:

-       Голови Наглядової ради - Акнєвського Юрія Петровича (РНКОП 2334510552), представник акціонера - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 25099117);

-       Топоркової Олени Іванівни (РНКОП 2365211705), представника акціонера - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30492941);

-       Акнєвської Тетяни Миколаївни (РНКОП 2326620323), представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКАГРО» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30569364).

 

З п’ятнадцятого питання порядку денного:«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голосування бюлетенем № 15.

Підсумки кумулятивного голосування:

За кандидата у члени Наглядової ради ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» - Акнєвського Юрія Петровича (РНКОП 2334510552), представника акціонера - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 25099117) - проголосувало 317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних;

За кандидата у члени Наглядової ради ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» - Андрєєву Тетяну Юріївну (РНКОП 2336405549) - 317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах;

За кандидата у члени Наглядової ради ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» - Акнєвську Тетяну Миколаївну (РНКОП 2326620323), представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКАГРО» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30569364) - проголосувало 317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних членів:

-       Акнєвського Юрія Петровича (РНКОП 2334510552), представника акціонера - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 25099117);

-       Андрєєву Тетяну Юріївну (РНКОП 2336405549);

-       Акнєвську Тетяну Миколаївну (РНКОП 2326620323), представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКАГРО» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30569364).

 

З шістнадцятого питання порядку денного:«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Голосування бюлетенем № 16.

Підсумки голосування:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради. Уповноважити Виконавчий орган підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.


Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних ЗЗА, що відбулися 21.04.2020 (розміщено 27.04.2020) (част.1 )... Назад