Для бизнеса → Информация для акционеров


Акціонерний капітал

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, відповідно до вимог абз. 3 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, станом на 11.04.2019 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах).

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину 11.04.2019 року:

Загальна кількість простих іменних акцій в бездокументарній формі існування – 339 200 (триста тридцять дев’ять тисяч двісті) шт.;

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій в бездокументарній формі існування акцій – 332 689 (триста тридцять дві тисячі шістсот вісімдесят дев’ять) шт.

Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ


Річний звіт за 2017 рік ПрАТ Горлівський м`ясокомбінат.... Назад Річний звіт за 2018 рік ПрАТ Горлівський м`ясокомбінат.... →