Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, станом на 12.04.2018 року

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, відповідно до вимог абз. 3 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, станом на 12.04.2018 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах).

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину 12.04.2018 року:

Загальна кількість простих іменних акцій в бездокументарній формі існування – 339200 (триста тридцять дев’ять тисяч двісті) шт.;

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій в бездокументарній формі існування акцій – 332689 (триста тридцять дві тисячі шістсот вісімдесят дев’ять) шт.

Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (16.03.2018)... Назад Повідомлення про особливу інформацію 27.04.2018 (розміщено 27.04.2018)... →