Для бизнеса → Информация для акционеров


ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Горлівський м’ясокомбінат».

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00443364

3. Місцезнаходження:  Україна, 84630, Донецька область, м. Горлівка, вул. Хлібозаводська,1

4. Міжміський код, телефон та факс: (+38062) 332-02-05, 332-02-25, (0624) 57-46-00

5. Електронна поштова адреса: office@kum.com.ua

6. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kum.com.ua

7. Вид  особливої  інформації – зміна власників акцій,  яким належить 10 і  більше  відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення.

Згідно з інформацією з реєстру  власників  іменних  цінних  паперів, складеного станом на 23.12.2013 р. Центральним депозитарієм, отриманого  емітентом 10.01.2014 р.:

- пакет власника  акцій:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 25099117, місцезнаходження: 84573, Донецька область, Артемівський район, с. Новолуганське ) збільшився з  73.3486 відсотків голосуючих акцій (180731 простих іменних акцій) до 80,6400 відсотків голосуючих акцій (273531 простих іменних акцій) з урахуванням розміру збільшення;

- пакет власника  акцій:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код за ЄДРПОУ 30492941, місцезнаходження: 85783, Донецька область, Волноваський район, с. Кіровське, вул. Миру, 1а) зменшився з  17.8145 відсотків голосуючих акцій (43895 простих іменних акцій) до 12.9407 відсотків голосуючих акцій (43895 простих іменних акцій) з урахуванням розміру зменшення.

III. Підпис.

1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2. Найменування посади: голова правління ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» Мазін С.Є.

 Інформація про прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат», які від... Назад Інформація про прийняття рішення на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат», які відбулися 16.04... →