Для бизнеса → Информация для акционеров


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента


1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Горлівський м’ясокомбінат»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00443364

1.4. Місцезнаходження емітента:  Україна, 84630, Донецька область, м. Горлівка, вул. Хлібозаводська,1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (+38062) 332-02-05, 332-02-25, (0624) 57-46-00

1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@kum.com.ua

1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kum.com.ua

1.8. Вид  особливої  інформації - Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   емітента.

2. Текст повідомлення.

1. Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 29.03.2013 р., протокол № 1/2013, прийняте рішення про припинення повноважень членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства у зв’язку з наближенням строку закінчення повноважень складу Спостережної ради:

- Акнєвський Юрій Петрович, Голова Наглядової (спостережної) ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВВ № 773536, виданий 23.04.1999 р. Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0020%, перебував на посаді – 4 роки; судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Колесниченко Олександр Юрійович, член Наглядової (спостережної) ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВВ № 899076, виданий 27.07.1999р. Микитівським РВ Горлівського  МУ  УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004%; перебував на посаді 4 роки; судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Щербаков Ігор Юрійович, член Наглядової (спостережної) ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВЕ № 841977, виданий 04.06.2002р. Артемівським МВ УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004 %, перебував на посаді 4 роки; судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

2. Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 29.03.2013 р., протокол № 1/2013, у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової (спостережної) ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», прийняте рішення про обрання терміном на 3 (три) роки Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» у наступному складі:

- Акнєвський Юрій Петрович, голова Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВВ № 773536, виданий 23.04.1999 р. Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0020%; судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 19.11.1991р. по 30.09.1996р. – Головний ветлікар, заст. Директора з виробництва м’яса свинини, перший заступник генерального директора – директор галузі виробництва свинини, генеральний директор-голова правління ВАТ «Агрокомбінат Вуглегірський»; з 01.01.1997р. по 31.08.1997р. – Заступник директора ТОВ фірми «Донкряжімпекс ЛТД»; з 01.09.1997р. – по теперішній час - Генеральний Директор ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз», шолова Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

- Колесниченко Олександр Юрійович, член Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВВ № 899076, виданий 27.07.1999р. Микитівським РВ Горлівського  МУ  УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004%; судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 01.08.1996р. по 01.03.1999р. – Управління юстиції в Донецькій області, стажер центрального Міського суду м. Горлівки; з 03.03.1999р.по 30.01.2003р. - юрисконсульт ЗАТ «Бахмутский Аграрный Союз»; з 31.01.2003р. по 31.01.2008р. - Начальник юридичного відділу ЗАТ «Бахмутский Аграрный Союз»; з 01.02.2008р.  по теперішній час - Директор з корпоративних прав та правових питань ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз», член Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

  - Щербаков Ігор Юрійович, член Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВЕ № 841977, виданий 04.06.2002р. Артемівським МВ УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004 %; судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 12.03.1992р. по 29.12.1996 р. –  Заступник директора, заступник Головного бухгалтера ТОВ «Діамант»;  з 03.01.1997р. по 06.11.1997р. – Головний бухгалтер ВКП «Авант»; 20.11.1997р. по 10.09.1999р. – Головний бухгалтер ТОВ ВКП «НІСА»; з 20.09.1999р. по 10.01.2000р. – Системний адміністратор ТОВ «ВІВАТ»; з 12.01.2000р. по 30.11.2003р. – Головний економіст  ЗАТ «Бахмутский Аграрный Союз»; з 01.12.2003р. по  31.01.2008р. - Заступник генерального директора з фінансів ЗАТ «Бахмутский Аграрный Союз»; з 01.02.2008 р. по теперішній час - Фінансовий директор ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз»,  член Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

3. Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 29.03.2013 р., протокол № 1/2013, у зв’язку з закінченням терміну повноважень прийняте рішення про звільнення Ревізійної комісії товариства у повному складі:

- Андрєєва Тетяна Юріївна, голова Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВС № 377880, виданий 12.09.2000 р. Микитівським  РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій обл.; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004 %; судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з 09.06.2007 р.

- Курбатова Тамара Михайлівна, член Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВА № 744390, виданий 15.05.1997 р. Артемівським  РВ УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004 %; судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з 09.06.2007 р.

- Гелих Надiя Миколаївна, член Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВВ № 447291 12.05.1998 р., виданий  Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004 %; судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з 09.06.2007 р.

4. Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 29.03.2013 р., протокол № 1/2013, у зв’язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, прийняте рішення про обрання терміном на 5 (п’ять) років нового складу Ревізійної комісії товариства:

- Андрєєва Тетяна Юріївна, член Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВС № 377880, виданий 12.09.2000 р. Микитівським  РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій обл.; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004 %; судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 28.11.1995р. по 24.06.1996 р. – економіст, бухгалтер фінансового відділу Совхоз – комбінат «Вуглегірський»; з 24.06.1996р. по 23.02.2001р. – головний бухгалтер ТОВ «Салямі»; з 01.03.2001р. по 16.12.2003р. - заступник головного бухгалтера «Новолуганський комбінат комунального господарства», з 28.05.2004р. по 21.10.2004р. – заступник головного бухгалтера «Новолуганський комбінат комунального господарства»; з 25.10.2004р. по 28.02.2005р. – бухгалтер МПП «Котедж»; з 01.03.2005р. по 31.10.2005р. – головний бухгалтер ТОВ СП «Сябри»;  з01.11.2005р. по 22.12.2005р. – головний економіст ТОВ «Востокагро»; з 23.12.2005р. по 26.10.2006р. – заступник головного бухгалтера ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»; з 27.10.2006р. по теперішній  час - головний бухгалтер  ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз», голова Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат». На першому засіданні Ревізійної комісії 29.03.2013 р. Андрєєва Тетяна Юріївна була обрана головою Рквізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

- Курбатова Тамара Михайлівна, член Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВА № 744390, виданий 15.05.1997 р. Артемівським  РВ УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004 %; судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 26.03.1986р. по 01.02.1997р. – Головний економіст, провідний економіст з труду та з/п, головний економіст, заступник генерального директора з економіки та фінансів Совхоз ім. «Першого травня»; з 01.02.1997р. по 15.05.2000р. – Заступник Голови з економіки і фінансам, головний економіст, генеральний директор КСП «Першотравневе»; з 01.09.2003р. по 30.11.2003р. - Заступник Головного економіста  ЗАТ «Бахмутский Аграрный Союз»; з 01.12.2003р. по теперішній час - Начальник ПЕВ ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз», Член ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

- Фісенко Антоніна Володимирівна, член Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: паспорт серія ВЕ № 374016, виданий 30.11.2001р. Артемівським МВ УМВС України в Донецькій обл.; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004 %; судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 07.06.1993р. по  31.08.2010 р. – Державний податковий інспектор, старший податковий інспектор, старший держ. податковий ревізор – інспектор, головний держ. податковий ревізор – інспектор, заступник начальника відділу контрольно  – провірочної роботи Державної податкової інспекції м. Артемівська, з 20.09.2010р. по по теперішній час - Заступник фінансового директора ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз».

5. Наглядовою радою ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»  29.03.2013р. у зв’язку із закінченням терміну повноважень прийнято рішення про обрання (переобрання) на наступний термін - на один рік - Голову Правління ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Мазіна Сергія Євгеновича, - голова правління ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», паспортні дані: серія ВВ № 048426, виданий 30.10.1997р. Артемівським РВ УМВС України в Донецькій обл., часткою в статутному капіталі емітента не володіє; судимості за корисливі та посадові злочини не має;  вперше призначений на посаду 18.04.2006р., востаннє переобирався на посаду  за рішенням Наглядової (Спостережної) ради 05.04.2012р. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 14.06.1995 р. по 01.06.1996р. – інженер-технолог цеху виробництва ковбасних виробів ВАТ АК «Вуглегірський»; з 01.06.1996р. по  30.09.1999р. – головний інженер-технолог ТОВ «Салямі»; з 01.10.1999р. по 28.02.2005р.  – Директор ТОВ «Ерато»; з 24.10.2005р. по 01.12.2005р.  – начальник виробництва  ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»; з 01.12.2005р. по 18.04.2006р. – Заступник Голови правління ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»;  з 18.04.2006р. по теперішній час - Голова правління ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

6. Наглядовою радою ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»  29.03.2013р. у зв’язку із закінченням терміну повноважень  прийнято рішення про обрання (переобрання) на наступний термін - на один рік - члена Правління ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Акнєвську Тетяну Миколаївну. Посадова особа  Акнєвська Тетяна Миколаївна – член правління ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», паспортні дані: серія серія ВК № 481913, виданий 29.03.2008р. Артемівським РВ ГУ МВС України в Донецькій  обл., володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0170%; судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа  вперше призначена на посаду 15.06.2006 р., востаннє переобиралась  на посаду  за рішенням Наглядової (Спостережної) ради 13.05.2010р. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 10.12.1991р. по  01.06.1996 р. – Ветлікар, начальник ВВВК – ветлікар Совхоз – комбінат «Вуглегірський»;  з 01.06.1996р. по 30.07.1999р. – Ветлікар – начальник ВВВК ТОВ «Салямі»; з 30.07.1999р. по 23.05.2004р. – Начальник санітарної бійні  ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз»;  за сумісництвом з 19.04.2006 р. – по теперішній час - Виконавчий директор ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат»,  з 24.05.2004 р. по теперішній час - Виконавчий директор ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз», член правління ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

7. Наглядовою радою ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»  29.03.2013р. у зв’язку із закінченням терміну повноважень прийнято рішення про обрання (переобрання) на наступний термін (на один рік) члена Правління ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Писарську Ірину Миколаївну. Посадова особа  Писарська Ірина Миколаївна  – член правління ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», паспортні дані: серія серія серія ВС № 941810, виданий 19.07.2001 р. Микитівським  РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента; судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа  вперше призначена на посаду 18.04.2006р., востаннє переобиралась  на посаду  за рішенням Наглядової (Спостережної) ради 13.05.2010р. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 01.01.1992р. по 15.01.1996р. – бухгалтер Міськлікарня № 8; з 15.01.1996р. по 19.07.1997р. – Заст. Головного лікаря з економічних питань Міськлікарня № 8; з 20.10.1997р. по 21.07.1998р. – Горлівський міський центр зайнятості Донецької обл.; з 22.07.1998р. по 14.12.1999р. – головний бухгалтер ПП «Бліц - 93»; з 15.12.1999р.  по  03.04.2000р. – бухгалтер ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»; з 03.04.2000р. по 19.04.2002р. – заступник Головного бухгалтера ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»; з 19.04.2002р. по  20.12.2004р. – головний бухгалтер ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»; з 20.12.2004р. по  02.12.2005р. – начальник ПЕВ ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»; з 02.12.2005р. по 12.12.2005р.   – в.о. головного бухгалтера ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»; з 12.12.2005 р. по теперішній час головний бухгалтер ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», Член правління ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

3. Підпис

3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади: голова правління Мазін С.Є.

29.03.2013 р.

 ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента... Назад Інформація про прийняті рішення на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат», які відбулися 29.03.... →