Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних ЗЗА, що відбулися 21.04.2020 (розміщено 27.04.2020) (част.1 )

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє акціонерів про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», які відбулися «21» квітня 2020 року.

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

 

З першого питання порядку денного:«Вибори робочих органів Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

Голосування бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

«ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Андрєєву Тетяну Юріївну.

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Остапчук Ольгу Леонідівну.

3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 004-ЕР від 01.04.2017 з ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Голосування з питань № 1-14, 16 проводиться за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос; з питання № 15 – кумулятивне голосування.

Голосування з питань № 1-16 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

 

З другого питання порядку денного:«Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2020 році».

Голосування бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2020 році в редакції, запропонованій Правлінням Товариства та узгодженій Наглядовою Радою Товариства.

 

З третього питання порядку денного:«Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки діяльності у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Голосування бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

«ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2019 році.

 

З четвертого питання порядку денного: «Розгляд звіту і висновку ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».

Голосування бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

«ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

 

З п’ятого питання порядку денного:«Розгляд висновків незалежного аудитора за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Голосування бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Звіт незалежного аудитора ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНФОРМ» щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» станом на 31.12.2019 року.

 

З шостого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі фінансової звітності та балансу Товариства за 2019 рік».

Голосування бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про результати роботи за 2019 рік та річну фінансову звітність ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік, у тому числі баланс ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік.

 

З сьомого питання порядку денного:«Про порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи за 2019 рік».

Голосування бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

«ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Збитки звітного періоду у сумі 157 тис. грн. та 13 тис. грн. іншого сукупного від’ємного доходу, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, та накопичені збитки товариства, до яких увійшли збитки звітного періоду, а саме нерозподілені збитки станом на 31.12.2019 у сумі 193 451 тис. грн. - залишити нерозподіленими внаслідок відсутності накопленого резервного капіталу на кінець звітного періоду.

 

З восьмого питання порядку денного:«Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2020 році».

Голосування бюлетенем № 8.

Підсумки голосування:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відрахування з чистого прибутку «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2020 р. на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2020 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток Товариства.

 

З дев’ятого питання порядку денного:«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства».

Голосування бюлетенем № 9.

Підсумки голосування за проект рішення запропонований Наглядовою радою:

  «ЗА»0голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування бюлетенем № 9.

Підсумки голосування за проект рішення запропонований акціонером:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства та необхідністю внесення змін щодо органів управління, в тому числі зміни колегіального виконавчого органу на одноосібний:

1.  Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

2.  Затвердити Статут ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.

3.  Доручити Акнєвському Юрію Петровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2334510552), підписати Статут ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.

4. Доручити керівнику Виконавчого органу, Шкарупі Дмитру Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177), або уповноваженій ним відповідним чином особі, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України. Уповноважити керівника виконавчого органу здійснювати всі необхідні дії,в тому числі, але не виключно, подавати до органу державної реєстрації необхідні документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

5. Встановити, що нова редакція Статуту ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб Товариства та третіх осіб з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.Повідомлення (особлива інформація) щодо зміни посадових осіб (розміщенно 22.04.2020)... Назад Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних ЗЗА, що відбулися 21.04.2020 (розміщено 27.04.2020) (част.2)... →