Для бизнеса → Информация для акционеров


Пропозиція акціонера до порядку денного річних загальних зборів акціонерів

Пропозиція акціонера до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Підпис.

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, повідомляє про пропозицію акціонера, який володіє більш як 5 відсотками акцій Товариства, щодо питання під №13 проекту порядку денного річних загальних зборів, які відбудуться «21» квітня 2020 року о 17:00 год. за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімн. 1.

Відповідно до абзацу 2 частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що акціонером, який володіє більш як 5 відсотками акцій Товариства, запропоновано включити в бюлетень для кумулятивного голосування з питання №15 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

 

 

Інформація щодо кандидата

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради

Чи є кандидат, який пропонується акціонером до складу Наглядової ради Товариства, акціонером Товариства

Кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується акціонером до складу Наглядової ради Товариства

Чи є запропонований акціонером кандидат представником акціонера (акціонерів)

Чи пропонується кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора

1.

Акнєвський Юрій Петрович

 

Так

5 (п’ять) простих іменних акцій

Кандидат є представником акціонера – Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ»,  код за ЄДРПОУ 25099117

Ні

2.

Акнєвська Тетяна Миколаївна

 

Так

42 (сорок дві) простих іменних акцій

Кандидат є представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОСТОКАГРО», код за ЄДРПОУ 30569364

Ні

3.

Андрєєва Тетяна Юріївна

Так

1 (одна)

проста імення акція

 

Ні

Ні

 

                                 Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 

 Повідомлення про збори 21.04.2020 (розміщено 17.03.2020) ... Назад Пропозиція акціонера до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 01.04.2020... →