Для бизнеса → Информация для акционеров

Інформація про прийняті рішення на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 29.03.2013р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

Звітність емітента за 2011 рік

Інформація про прийняті рішення на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 12.04.2012р.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Інформація про прийняті рішення на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,які відбулися 16.09.2011р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
от 02.09.2011

Інформація про прийняті рішення на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат», які відбулися 31.07.2011р.