Для бизнеса → Информация для акционеров

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

Інформація про прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 03.10.2013р.

Інформація про прийняття рішення на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 21.06.2013р.

Річний звіт за 2012рік ПрАТ Голівський м`ясокомбінат

Інформація про прийняті рішення на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 29.03.2013р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

Звітність емітента за 2011 рік

Інформація про прийняті рішення на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 12.04.2012р.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів