Для бизнеса → Информация для акционеров

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Річний звіт за 2015 рік ПрАТ Голівський м`ясокомбінат

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Річний звіт за 2013 рік ПрАТ Голівський м`ясокомбінат

Інформація про прийняття рішення на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 16.04.2014р.